Νέα
Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μηχανής λέιζερ;
- Sep 05, 2017 -

Ρύθμιση USB υψηλή με τη μητρική πλακέτα, μπορεί να επιτευχθεί off-line, ενεργειακό έλεγχο, με την κοπή χρωμάτων και κλίση χάραξη λειτουργία, έτσι ώστε η ακρίβεια κοπής κοπής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βιομηχανίας πλάκα εκτύπωσης συσκευασίας?

Η επαγγελματική ανάπτυξη του λογισμικού ελέγχου, με ανεξάρτητη γνώση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για την επίτευξη των παραμέτρων της κοπής κοπής, με τη λειτουργία κοπής φακέλων, μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα φάκελο, ελεύθερο να ρυθμίσει την περιοχή λαξείας και τις παραμέτρους της,


Μηχανή κοπής λέιζερ ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανική παραγωγή και επεξεργασία, όπως κοπή σφουγγαριών συσκευασίας, βιομηχανική κοπή αφρού, κοπή λαμαρίνας, μεταλλικά κουζινικά σκεύη κοπής φύλλων. Με τη μηχανή λέιζερ στο βιομηχανικό μερίδιο της αύξησης του τύπου του μηχανήματος λέιζερ αυξάνεται επίσης, έτσι ώστε στο μέλλον θα έχουν πολλά περιθώρια για την ανάπτυξη201603021308135120686.jpg


Σχετικές ειδήσεις